Prawo Cywilne


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego.

Jest to jedna z najrozleglejszych dziedzin prawa, która w postępowaniu sądowym kieruje się szczególnymi regulacjami.

Kancelaria zapewni Państwu pomoc na każdym etapie sprawy, począwszy od konsultacji i porad prawnych, poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych, a także:

 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • inicjowanie postępowań sądowych (sporządzanie pozwów i wniosków)
 • prowadzenie postępowania sądowego (reprezentacja przed sądem, sporządzanie pism w toku postępowania sądowego)
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego (sporządzenie wniosku i pism w toku postępowania egzekucyjnego)
 • Kancelaria posiada bogate doświadczenie w windykacji
 • prowadzenie sporów wynikających z umów, dochodzenie odszkodowań.

Prawo administracyjne


Sprawy administracyjne należą do spraw życia codziennego, tak prywatnych osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Pomagamy i doradzamy naszym Klientom, jak właściwie sporządzić pismo kierowane do organu administracji publicznej, czy sądu administracyjnego oraz jak uzyskać pożądaną decyzję administracyjną, a także jak rozsądnie zaplanować przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Oferujemy swoje usługi w zakresie prawa administracyjnego materialnego, a w tym:

 • prawa budowlanego
 • gospodarki nieruchomościami
 • ochrony konkurencji i konsumenta
 • ochrony środowiska
 • działalności gospodarczej
 • prawa gospodarczego publicznego.

Prawo budowlane


Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną procesu inwestycyjnego dla budynków wielorodzinnych w ramach przedsięwzięć deweloperskich.

Działania te obejmują między innymi spory z podwykonawcami, spory z inwestorem, sprawy gruntowe.

Posiadamy doświadczenie w zakresie:

 • dochodzenia roszczeń związanych z umowami o roboty budowlane
 • w sporach w zakresie budownictwa deweloperskiego
 • budów infrastrukturalnych
 • centrów handlowych
 • obiektów użyteczności publicznej
 • budownictwa jednorodzinnego.

Prawo pracy i kontrakty menedżerskie


Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest prawo pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie stosowania przepisów tej dziedziny prawa.

Pomagamy w:

 • prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy
 • negocjacjach układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
 • stosowaniu zapisów o zakazie konkurencji w umowach o pracę
 • przygotowywaniu kontraktów menedżerskich – nowoczesnego instrumentu zarządzania przedsiębiorstwami
 • sporach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy.

Prawo spółek i prawo handlowe


Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek.

Doradzamy w zakresie:

 • zakładania spółek
 • ich przekształcania
 • łączenia i likwidacji spraw korporacyjnych: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
 • prawnych aspektów reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych corporate governance.

White-Collar Crime


Kancelaria zapewnia usługę doradztwa prawnego w dziedzinie postępowań karno-gospodarczych, doradzając w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, tj.:

 • niegospodarności
 • odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych
 • przestępstw przeciwko wierzycielom
 • problemów związanych z utrudnianiem dochodzenia roszczeń
 • problemów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji
 • problemów związanych z wykorzystywaniem przymusowej sytuacji kontrahentów
 • przestępstw nadużycia zaufania
 • przestępstw przekupstwa menedżerskiego.

Prawo karne skarbowe


Prawo karne skarbowe jest wyspecjalizowaną dziedziną prawa karnego, znajdującą się na pograniczu prawa karnego, administracyjnego, cywilnego oraz finansów publicznych.

Jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii, stanowią sprawy karne skarbowe.

Dzięki specjalizacji w tym zakresie oraz doświadczeniu w prowadzeniu spraw z prawa karnego skarbowego, Kancelaria oferuje niezbędną pomoc prawną na każdym etapie postępowania, m.in. w sprawach dotyczących:

 • obrotu nierzetelnymi fakturami bądź dokumentami celnymi
 • uchylania się od obowiązku podatkowego
 • oszustw podatkowych
 • usunięcia towaru spod dozoru celnego
 • zaniedbań informacji podatkowej.

Kancelaria proponuje pomoc na każdym etapie postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości, takimi jak Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, sądy pierwszej i drugiej instancji, Sąd Najwyższy oraz organy kontroli skarbowej.

Postępowania sądowe i arbitraż


Zastępowanie klienta w postępowaniach przed sądami, innymi organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracyjnymi oraz innymi urzędami i instytucjami, w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, administracyjnych i podatkowych.